Canan Dhkp-C Militanidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı­nı kıldığı Üsküdar’daki Ömer Öz­türk Camii çıkışında, basın men­suplarının gündeme ilişkin soru­larını cevapladı. Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını protesto edenler olduğu hatırlatılarak, “Bu­nu nasıl değerlendirirsiniz. Öğ­rencilerle görüşme durumu söz konusu olabilir mi?” şeklindeki soruya Erdoğan, şu cevabı verdi:

ONLAR ÖĞRENCİ DEĞİL Kİ

“Ben öğrencilerle niye görü­şeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin için­de olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan iş­te CHP’nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar neye amirse ve Me­lih Bey de buna göre buraya atan­mıştır. Ben orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.”

ABD EKTİĞİNİ BİÇİYOR

ABD kongresinde yaşanan olay­ları da değerlendiren Başkan Er­doğan, şöyle devam etti: “Ameri­ka’nın tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını gördük. Çünkü lafa geldiği zaman ‘de­mokrasinin beşiği’ diye ifade edi­len Amerika’daki bu süreç ger­çekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla ses­siz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Ame­rika ve medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın biz si­yasilere ne gibi açıklamaları ol­muştur, ne gibi adeta tehditler sa­vurmuştur ve bizim sabrımız, o za­manki tavrımız çok açık net orta­dayken Amerika’nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. De­mokratlar neyse Cumhuriyetçile­rin de şimdi aynı olduğunu gör­dük ve demokrasi için bir yüzka­rası olduğunu görüyoruz.”

ANAYASA’DAN BÎHABER

Erdoğan, başörtüsüne ilişkin ise şöyle konuştu: “Şu anda zaten başörtüsüyle ilgili konuda Ana­yasal noktada herhangi bir sıkın­tı yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa’dan bîhaber. Bizler öy­le adımlar attık ki gördüğünüz gi­bi hanım kardeşlerimiz başını ört­mek suretiyle devletin hemen her kademesinde artık görev alma­ya başladı. Eğer bugün bir hakim, bir savcı, bir Danıştay üyesi olabi­liyorsa hanım kardeşlerimiz, artık o tarih olan dönemler vardı, şimdi bunlar aşıldı. Fakat bu CHP’li zat maalesef bunlardan bîhaber ol­duğu için kalkıp, ‘Böyle bir karar verici olursa ben buna güvene­mem’ gibi saçma sapan bir açık­lama yapıyor.