Türkiye İle İngiltere Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans yöntemiy­le katıldığı törenle imza­landı. Pekcan, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıl­masıyla iki ülke arasında­ki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğ­duğuna dikkati çekerek, imzalanan anlaşmayla ül­keler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti.

BELIRSIZLIK BİTTİ

Pekcan, şöyle devam et­ti: “Türkiye olarak temel amacımız, AB ile Gümrük Birliği’nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel ge­tirmeden, İngiltere ile ar­zu ettiğimiz bir ticaret an­laşmasını imzalamak idi. Amacımıza ulaşmış bulu­nuyoruz. Anlaşmanın im­zalanmasıyla İngiltere ile aramızdaki ticarette bir belirsizlik kalmayacaktır. Anlaşma 1 Ocak 2021 iti­barıyla yürürlüğe giriyor.

2.4 MİLYAR AVANTAJ

Anlaşma olmasaydı, İn­giltere’ye yaptığımız ihra­catın yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacak­tı. Bu risk an itibarıyla orta­dan kalkmıştır.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Liz Truss da, “Türkiye ile iş birliğine yeni sayfa aç­tık. Türkiye’nin dinamizmi ve bizim de global hizmet sağlayıcısı olduğumuz dü­şünüldüğünde bu anlaşma çok önemli olacaktır” dedi.