Türkiye Tarımda Avrupa Birincisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir­li, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ko­vid-19 salgınının tarım sektörüne etki­leri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi ve­ren Pakdemirli, salgının Çin’de başladı­ğı dönemde marketlerle, gıda üreticile­riyle, lojistik sektörüyle ve ilgililerle ko­nuştuklarını, üretimi ve çalışmayı artırma­ya hazır olunmasını istediğini söyledi.

BÜYÜMEDE REKOR KIRDIK

Pakdemirli, üretim devamlılığını göz önünde bulundurarak çiftçiye “diploma­tik pasaport” verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Diplomatik pasaporttan kastım, herkes evinde oturuyorken, çift­çi gitti ve üretmeye, ekmeye, biçmeye de­vam etti. Geçen yıl pandeminin başladı­ğı dönem, hem hasat hem de ekim dikim dönemiydi. Pandemiye rağmen Cumhuri­yet tarihi rekorlarını kırıyor olmamızın ve önemli bir şekilde tarımsal büyü­meyi yakalamamızın, Türkiye büyüme ortalamasının üze­rinde bir büyümeyi yakala­mış olmamızın ana sebep­lerinden biri bu. Hem teda­rikte hem üretimde prob­lem yaşanmamalıydı.

Doğru işler yaptığımız­dan dolayı tarım sektörü ge­çen yıl yüzde 4.8 büyüdü, Tür­kiye ortalaması 1.8’di. Son 3 yıl­daki en yüksek büyüme. Pandemiye, meteo­rolojik kuraklı­ğa, birçok şe­ye rağmen son 3 yıldaki en yüksek büyü­meyi yakaladık. Son 20 yılda yıllık ortala­ma yüzde 2.8 büyüme var. Biz son 3 yılda da yüzde 3.5’lik büyümeyi yakaladık. Ya­ni son 3 yıldaki performans tüm 20 yıllık ortalamaların da üstünde.” Bakan Pakde­mirli, tarımsal hasılada Cumhuriyet tari­hinin rekorunu kırdıklarını belirterek, Av­rupa’da tarımsal hasılada Türkiye’nin li­derliğinin devam ettiğini dile getirdi.

BARAJLAR 2’YE KATLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesin­de tanıtımı yapılan “1. Su Şûrası”na ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, tarım ve sanayi de suyun verimli kullanıl­ması için yapılan çalışmalar hakkında bil­gi verdi. Bekir Pakdemirli, şöyle devam etti: “Sulama alanında son 20 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Yaklaşık 7 bin tesis ve 600 baraj yaptık. Cumhuriyet ta­rihinde AK Parti iktidara gelene kadar 276 baraj yapılmış. Yani Cumhuriyet ta­rihinin 2 katı baraj yapıldı. 45 milyar metreküp su depolama yapılabili­yor, bu da Türkiye’nin yıllık ihtiya­cının yüzde 10 eksiği kadar olu­yor.” Su Şûrası’nda, suya ilişkin geleceğe dönük atılacak adım­ları ve alınacak kararları değer­lendireceklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Su Şûrası’ndan çıka­cak neticelerle Su Kanunu çıkar­mayı hedefliyoruz. Kanunla su­yun tahsisi ve yönetimi­ne ilişkin konular belirlenecek” dedi.